Winstdeling

Ieder kalenderjaar wordt de winst verdeeld onder de leden. 

Dit gebeurt na het controleren en vaststellen van de jaarrekening over het afgelopen jaar. 

De verdeling verloopt naar ratio van gewerkt aantal uren. 

Veel gestelde vragen over de winstdeling

De contributie is gerelateerd aan het aantal koppelingen dat ondergebracht wordt bij Samen Jezelf.
Vandaar dat leden die meer werken ook meer bijdragen aan de coöperatie. 
Vanuit dit oogpunt is deze verdeling het meest eerlijk. 

Ja, de winstuitkering verloopt naar rato van gewerkt aantal uren. Dat verandert niet als een gastouder haar lidmaatschap heeft opgezegd. 

Winstuitkering van een coöperatie is onbelast. 
Het bedrag dat u ontvangt is daardoor een netto bedrag. 

Dat ligt aan de hoogte van de winst die dat jaar is gemaakt. 

De hoogte van de winst is afhankelijk van het aantal leden, aangesloten ouders en hoogte van de uitgaven.
Leden hebben hier direct zelf invloed op. 


De winst die gemaakt is, is voor leden inzichtelijk via de financiële verantwoording die alle leden per kwartaal ontvangen. 

Niets. Als lid ontvangt u dit automatisch.