Werkwijze Samen Jezelf

Leden ontvangen minimaal de diensten die een ‘gewoon’ gastouderbureau ook uitvoert:

1. Een kennismakingsgesprek met een lid of bemiddelingsmedewerker die  u informeert over de werkwijze en visie van Samen Jezelf en een advies naar Samen Jezelf uitbrengt om u wel of niet als lid op te nemen. 

2. Een intake-gesprek met de bemiddelingsmedewerker waarbij alle stukken en uw pedagogische kennis wordt nagezien (pedagogisch beleid, kennis omtrent de wet Kinderopvang en meldcode kindermishandeling). 

3. U wordt als lid geïnstalleerd. 

 

Zodra er een koppeling plaatsvindt:

4. Uw bemiddelingsmedewerker neemt contact met u op om uw wensen te bespreken.

5. U ontvangt een concept-overeenkomst tussen u en uw ouders. 

6. Uw bemiddelingsmedewerker voert samen met u een risico-inventarisatie op de opvanglocatie uit. Eventueel maakt zij hierbij een plan van aanpak. De risico-inventarisatie (en plan van aanpak) vindt u binnen een week terug in uw online omgeving. 

7. Uw bemiddelingsmedewerker begeleidt het tekenen van de overeenkomst en het vastleggen van de gemaakte afspraken tussen u en de ouders op de opvanglocatie. De overeenkomst en gemaakte afspraken vindt binnen een week u terug in uw online omgeving. 

8. Minimaal twee keer per jaar evalueert uw bemiddelingsmedewerker samen met u op de opvanglocatie. Het verslag van deze evaluatie vindt u in uw online omgeving. 

9. Uw risico-inventarisatie wordt jaarlijks bijgewerkt of als de opvanglocatie verandert (door bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing).

 

U kunt gebruik maken van het scholingsaanbod en lid worden van commissies of de ledenraad. Om aan de wet kinderopvang te voldoen draagt u er zorg voor dat u minimaal 16 uur begeleiding ontvangt. De status van uw aantal uur begeleiding vindt u in uw online omgeving.