Voorwaarden leden

Het doel van Samen Jezelf is het beste bureau van Nederland te zijn (qua pedagogische kwaliteit en behalen van de winstdoelstelling). Hiervoor is de coöperatie afhankelijk van haar leden. 

Leden erkennen dat zij als individu direct invloed hebben op de werkwijze, de visie en het succes van Samen Jezelf.  Leden gaan met deze verantwoordelijkheid zorgvuldig om.  Uiteraard is Samen Jezelf erg blij met leden die actief hun stem willen laten horen. Dit kan via verschillende commissies of de ledenraad. Deelname aan een commissie is echter niet verplicht. 

Als u nog geen LRK-registratie heeft kan Samen Jezelf u hierin begeleiden. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

Om lid te worden van Samen Jezelf komt als eerste een reeds bestaand lid of uw bemiddelingsmedewerker bij u op locatie om kennis te maken. 

Hierbij ontvangt u informatie omtrent de werkwijze en (pedagogische) visie van Samen Jezelf. 

Wij maken ook graag kennis met u. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek brengt degene die bij u op bezoek was advies uit aan Samen Jezelf: wel of niet opnemen als lid. 

Het kan ook zijn dat u wel aangenomen wordt maar onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld verplichte deelname aan coaching. 

U ontvangt na het kennismakingsbezoek een schriftelijk verslag van het gesprek waarin het advies staat en wordt toegelicht. 

Leden zorgen dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid. Uiteraard kunt u uw eigen pedagogisch beleid hanteren waarin u op vestigingsniveau het pedagogisch handelen uitwerkt. Ook kunt u zelf ‘huisregels’ opstellen. Zolang uw pedagogisch beleid en regels niet conflicteren met het pedagogisch beleid van Samen Jezelf. 

Leden voldoen contributie, dit is nodig om de coöperatie te laten functioneren en te voldoen aan de Wet Kinderopvang.