Voorwaarden gastouderlocatie

Dit geldt ook op het moment dat er geen gastkinderen aanwezig zijn.

Sigaretten en peuken (ook in de buitenruimte) mogen niet toegankelijk zijn voor de kinderen.

De buitenruimtes waar de kinderen verblijven zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht.

Bijvoorbeeld een tuin of een speeltuin in de buurt.

De grootte van deze ruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

Rookmelders hangen zoveel mogelijk op vluchtroutes (hal, zolder, bijkeuken etc).
U kunt ze het beste regelmatig controleren, zodat u zeker weet dat de rookmelders het doen.

Schoonmaakmiddelen worden buiten het bereik van kinderen bewaard. 

Het pedagogisch beleidsplan van Samen Jezelf is het uitgangspunt van het pedagogisch handelen van de aangesloten gastouders. 
Daarom is het erg belangrijk dat u de inhoud begrijpt, kent en aan anderen kunt uitleggen. 
Het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.

Uw bemiddelingsmedewerker vult samen met u de risico-inventarisatie in door actief met u door de locatie te lopen. 
Tijdens de ronde voorziet uw oedelingsmedewerker u van informatie en tips. 
Aan de hand van de risico-inventarisatie kan een plan van aanpak voor u gemaakt worden. 
Uw risico-inventarisatie(s) en plan van aanpak vindt u in uw online omgeving. 
De risico-inventarisatie dient inzichtelijk te zijn voor ouders.

Zodra u verbouwd, verhuisd of de omgeving erg veranderd dient u per omgaande uw bemiddelingsmedewerker op de hoogte te stellen. Zij zal een nieuwe risico-inventarisatie bij u komen uitvoeren. 

U mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. 

Eigen kinderen worden meegeteld tot een leeftijd van tien jaar en vriendjes tot een leeftijd van 13 jaar, op het moment dat zij aanwezig zijn op de
opvanglocatie.

Er mogen niet meer dan vijf kinderen jonger dan 4 jaar tegelijk opvangen worden. Dit is inclusief eventuele eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eventuele eigen kinderen in deze leeftijd. 

Het maximum aantal kinderen kan in sommige gevallen bijgesteld worden naar beneden als de situatie hier om vraagt. 

Een achterwacht is iemand die u kunt inschakelen bij een calamiteit. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij brand, de kinderen overnemen als u met een kind mee moet met de ambulance, helpen als een kind onwel wordt. 

Het is belangrijk dat deze persoon binnen een kwartier aanwezig kan zijn. 

Wanneer u opvang verleent aan 4 of meer kinderen is het hebben van een achterwacht een wettelijke verplichting. Anders raden wij het ten zeerste aan.