Voordelen gastouderopvang

Uw gastouder heeft ruim de tijd en aandacht om aan te sluiten bij uw kind. 

Wat heeft uw kind nodig? Hoe kan er het beste worden aangesloten bij thuis?

Welke aanpak werkt het beste? Zijn er allergieën waar rekening mee gehouden moet worden?

Wat is de favoriete knuffel van uw kind?

Bij gastouderopvang hebben u en uw kind te maken met één vast gezicht.

Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid.

Zeker voor jonge of gevoelige kinderen is een vaste persoon belangrijk voor de hechting.

Hechting heeft invloed op het welzijn van nu maar ook in de toekomst.

Als ouder is het ook zeer wenselijk om te maken te hebben met een vast gezicht omdat u zo zeker bent dat u de opvang uit handen geeft aan iemand waar u alle vertrouwen in hebt.

De opvanglocatie dient aan wettelijke eisen te voldoen.
Zo weet u zeker dat uw kind in een veilige omgeving wordt opgevangen. 
Samen Jezelf evalueert minimaal twee keer per jaar samen met de gastouder de omgeving aan de hand van een risico-inventarisatie. 
Deze is voor u inzichtelijk zodat u volledig op de hoogte bent. 

Veel gastouders vangen meerdere kinderen op. 

Hierdoor kan uw kind spelen met vriendjes of vriendinnetjes. 

Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling van uw kind. 

Vaak vangen gastouders kinderen van diverse leeftijden op. 

Hierdoor leert uw kind omgaan met verschillende rollen: jongste, middelste of oudste. 

Later, op school en in de maatschappij, heeft uw kind deze vaardigheden nodig. 

U maakt samen met uw gastouder onderling afspraken over opvangdagen en -tijden. 

Dit maakt gastouderopvang een zeer flexibele vorm van kinderopvang. 

De tarieven van gastouderopvang liggen meestal lager dan die van een kinderdagverblijf. 

Doordat gastouderopvang een erkende vorm van kinderopvang is, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast betaalt u enkel de afgesproken uren. U zit dus niet vast aan hele dagen of  ‘blokken’. 

Dit kan duizende euro’s per jaar schelen.

Gastouderopvang via Samen Jezelf: Voordelig, flexibel en vooral goed.