Pedagogisch beleid Samen Jezelf

Het pedagogisch beleid van Samen Jezelf is gebaseerd op de vier basispijlers geformuleerd door prof. Riksen van Walraven. 

Deze vier pijlers zijn:

Een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontspannen, zichzelf kunnen zijn en lekker in hun vel zitten.
Belangrijk hierbij is het vertrouwde, vaste gezicht van de gastouder. 

Andere factoren zijn structuur en voorspelbaarheid (programma, dagritme, afspraken) en inrichting (aanwezigheid van passend
speelmateriaal, veiligheid, gastvrije uitstraling)

Met ‘ persoonlijke competenties’ worden persoonlijke ontwikkelingsgebieden bedoeld. 

Binnen de gastouderopvang krijgen kinderen de kans en worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen, veerkracht
en flexibiliteit. Daarnaast gaat het ook over het stimuleren van groei zoals motoriek, creativiteit, taal en cognitie (‘leren’ zoals ruimtelijk
inzicht, tellen, oorzaak-gevolgrelatie etc.)

Kortom: het leren omgaan met anderen. 

Hierbij draait het erom dat kinderen leren zich in een ander te verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, delen, helpen en
conflicten leren op te lossen. 

Maar ook zorg voor de omgeving hoort hierbij. Denk aan het zorgen voor een plant of het omgaan met een (huis)dier. 

Om goed te kunnen functioneren in de samenleving moeten kinderen zich de regels, normen en waarden eigen maken.
Een kind leert zich zo aan te passen en staande te houden in de huidige cultuur.