Oudercommissie

De input van ouders is voor Samen Jezelf erg waardevol. Daarom hebben wij een oudercommissie. 

De oudercommissie heeft adviesrecht omtrent de geboden kwaliteit van Samen Jezelf. 

Alle aangesloten ouders van Samen Jezelf kunnen contact op nemen met de oudercommissie voor vragen, klachten of ideeën. 

Dit kunt u doen via het mailadres: oudercommissie@samenjezelf.nl.

Mailverkeer dat in deze mailbox terecht komt kan enkel gelezen worden door leden van de oudercommissie. 

Alle aangesloten ouders van Samen Jezelf worden op de hoogte gesteld van de openbare vergaderingen. U kunt deze bijwonen.

 

De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden. 

Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de oudercommissie. 

Een termijn duurt één jaar. Een ouder mag maximaal drie termijnen zitting nemen. 

Op dit moment zijn wij hard op zoek naar leden. Vindt u het belangrijk om uw stem te laten horen en vindt u het leuk om op constructieve wijze mee te denken over de opbouw van onze coöperatie? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via info@samenjezelf.nl.