Nanny worden

Als nanny vangt u kinderen op in het huis van het gezin waarvoor u werkt.
U zorgt dat de dagelijkse routine door blijft draaien terwijl de ouders werken of een opleiding volgen. 
U bent als het ware een verlengstuk van het gezin. 

Vaak is een nanny een veilige, stabiele en zeer gewaardeerde baken waar het gezin op drijft.

– Werken in een huiselijke, gezellige omgeving
– Zelf bepalen voor welk gezin u werkt
– Zelf bepalen hoeveel u werkt
– Ruimte voor eigen creativiteit en dagindeling
– Hoge vergoeding voor uw werkzaamheden 

– Bescherming bij ziekte

– Vakantiegeld

Nanny’s worden in de Wet Kinderopvang gelijk geschaard met gastouders.

Een nanny dient daarom aan dezelfde voorwaarden als gastouder te voldoen.

Hier vindt u deze voorwaarden.
Samen Jezelf informeert u graag middels een persoonlijk gesprek.

1. U neemt contact op met Samen Jezelf. U wordt gekoppeld aan uw eigen bemiddelingsmedewerker die bij u langs komt om u te informeren.

2. U zorgt ervoor dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Uw bemiddelingsmedewerker begeleidt u hierin. 

3. Samen met uw bemiddelingsmedewerker gaat u op zoek naar een geschikt gezin.

3. Als er een gezin is gevonden voert uw bemiddelingsmedewerker samen met u op locatie (bij de ouders) een risico-inventarisatie uit. 

4. Uw bemiddelingsmedewerker doet de aanvraag voor u bij de gemeente.

5. De gemeente waarin het gezin woont laat door de GGD een aanvangscontrole bij u uitvoeren. Aan de hand van deze controle geeft de GGD aan de gemeente het advies om u en de locatie wel of niet toe te laten tot het Landelijk Register Kinderopvang. Meestal neemt de gemeente dit advies over.

6. U en de locatie worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en  u ontvangt een LRK-nummer. U kunt nu starten met de opvang.

Als nanny  heeft u minimaal een MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn nodig. 

Hier vindt u een diplomalijst  met diploma’s die volstaan.