Lidmaatschapscontributie

Leden voldoen maandelijks een lidmaatschapscontributie. 

.Dit is noodzakelijk omdat bemiddelingsmedewerkers, een administratief medewerker, vervoer etc. betaald moeten worden. 

Over de hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks door de leden gestemd. 

Ook wordt er jaarlijks door de leden bepaald welke collectieve services worden ingekocht. U kunt hierbij denken aan marketingmiddelen, scholing, pedagogische middelen etc.  

Per kwartaal ontvangen leden een financiële verantwoording. 

Aan het eind van het jaar vindt er een winstdeling plaats: de winst wordt verdeeld over de leden. 

De hoogte van de contributie staat gelijk aan het starttarief dat u aan ouders doorbelast

Op deze manier kost het lidmaatschap u niets maar deelt u wel mee in de winst.