Ledenvergaderingen

Er vindt jaarlijks een ledenvergadering plaats. 

Deze is toegankelijk voor alle leden. 

Leden worden hierbij geïnformeerd over de belangrijkste wijzingen op het gebied van pedagogisch beleid, bedrijfsvoering, commissieleden en doelstellingen. Ook wordt de jaarrekening vastgesteld, aan de hand waarvan er de winstdeling wordt uitgekeerd.

Leden kunnen van te voren agendapunten indienen of spreektijd aanvragen. 

Leden worden minimaal 6 weken van te voren per e-mail op de hoogte gesteld van de locatie, tijd en voorlopige agenda. 

Twee weken voor aanvang van de vergaring ontvangen leden de definitieve agenda.