Landelijk Register Kinderopvang

Gastouderbureaus en gastouders worden regelmatig (on)aangekondigd gecontroleerd of zij voldoen aan de wet Kinderopvang.

Om aan de wet te voldoen moet een gastouder en een bureau aan verschillende voorwaarden voldoen. 

Bijvoorbeeld qua pedagogische scholing, conformeren aan een maximaal kinderen dat tegelijk wordt opgevangen, 

een verklaring omtrent gedrag en dergelijke. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van het register. 

Zij besteedt locatiebezoeken uit aan de GGD. 

Aan de hand van deze inspecties maakt de toezichthouder een rapport waarin zij de kwaliteit beschrijft. 

Deze rapporten zijn openbaar inzichtelijk in het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 

Iedereen die in het register staat, krijgt een LRK-registratienummer.

Dat een gastouderbureau en een gastouder LRK-geregistreerd zijn, is voor u als ouder om twee redenen van belang:

1. Een registratie in het LRK kunt u zien als een keurmerk vanuit de gemeente. 

U mag er van uit gaan dat bureaus en gastouders die in het register zijn opgenomen voldoen aan de 

door de wet gestelde eisen. 

Blijkt uit een controle dat een gastouderbureau of gastouder niet meer aan de wet voldoet zal zij worden uitgeschreven. 

2. Een LRK-registratie van het gastouderbureau én gastouder is een voorwaarde om in aanmerking 

te komen voor kinderopvangtoeslag.

 

Samen Jezelf: een gastoudercoöperatie die staat voor kwaliteit

Ook een huiselijke, fijne plek voor uw kind?

Schrijf u in bij Samen Jezelf en u wij nemen zo spoedig mogelijk

persoonlijk contact met u op

om uw wensen en voorkeuren met u te bespreken.