Landelijk Register Kinderopvang

Gastouderbureaus en gastouders worden regelmatig (on)aangekondigd gecontroleerd of zij voldoen aan de wet Kinderopvang.

Om aan de wet te voldoen moet een gastouder en een bureau aan verschillende voorwaarden voldoen. 

Bijvoorbeeld qua pedagogische scholing, conformeren aan een maximaal kinderen dat tegelijk wordt opgevangen, 

een verklaring omtrent gedrag en dergelijke. 

De gemeente is verantwoordelijk het bijhouden van het register. 

Zij besteedt locatiebezoeken uit aan de GGD. 

Aan de hand van deze controles maakt de toezichthouder een rapport waarin zij de kwaliteit beschrijft. 

Deze rapporten zijn openbaar inzichtelijk in het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 

Iedereen die in het register staat, krijgt een LRK-registratienummer.

Een  LRK-registratie is voor u als gastouder om twee redenen van belang:

1. Een registratie in het LRK kunt u zien als een keurmerk vanuit de gemeente. 

Een ouder mag ervan uitgaan dat bureaus en gastouders die in het register zijn opgenomen voldoen aan de 

door de wet gestelde eisen. Dit is zeer goede ‘reclame’ voor u.

2. Een LRK-registratie van het gastouderbureau én gastouder is voor ouders een voorwaarden om in aanmerking 

te komen voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor kunnen meer ouders meer aantal uren kinderopvang afnemen dan zonder kinderopvangtoeslag. 

 

Samen Jezelf: een gastoudercoöperatie die staat voor kwaliteit