Klachten

Wij werken constant aan de verhoging van de kwaliteit van Samen Jezelf. 

In praktijk houdt dat in nieuwe ideeën bedenken en implementeren, vieren wat goed gaat en verbeteren wat beter kan. 

Heeft u een suggestie hoe onze kwaliteit nog beter kan? Dan horen wij zeer graag van u. 

Als aangesloten ouder en/of gastouder kunt u via uw persoonlijke pagina op deze website uw klacht indienen. Hiervoor dient u in te loggen. Uw klacht zal behandeld worden door het bestuur volgens het klachtenreglement.

kunt zich ook wenden tot de oudercommissie. De oudercommissie zal in dat geval persoonlijk contact met u opnemen om samen met u de beste route te bepalen. 

Als u te maken heeft met een kwestie die vertrouwelijk behandeld dient te worden kunt u zich ook richten tot de extern vertrouwenspersoon. 

Als u vindt dat uw klacht of suggestie niet op juiste wijze wordt behandeld kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijk orgaan dat klachten van ouders beoordeeld.