Kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang is een door de overheid erkende vorm van kinderopvang. 

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming vanuit de overheid vanuit Belastingdienst Toeslagen.

ontvangt deze normaliter voor de aankomende maand. Meestal de 21ste.

De hoogte van het bedrag is inkomensafhankelijk. 

Het is minimaal 21% (hogere inkomens) en maximaal 90% (lagere inkomens). 

De belastingdienst stelt voorwaarden om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking  te komen:

  • U werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.

  • U heeft een contract afgesloten met een gastouderbureau dat geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

  • U betaalt zelf een deel van de opvangkosten.

  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

  • U ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent degene die voorziet in het onderhoud van uw kind.

  • Uw kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

  • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de site van de belastingdienst www.toeslagen.nl

Belastingdienst Toeslagen maakt geen onderscheid in nanny- of gastouderopvang. Beide soorten opvang vallen voor de fiscus onder ‘gastouderopvang’.

Het maximale uurtarief gastouderopvang 2019 waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is € 6,15 per kind per uur. 

Wanneer het uurtarief voor uw kinderopvang boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt, ontvangt u over het deel boven het maximale uurtarief geen toeslag.

 

 

U kunt over maximaal 230 uur opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Het maakt hierbij niet uit of de opvang verzorgd wordt door een gastouder of nanny. 

Het aantal uren kinderopvang waarover u toeslag kunt aanvragen, hangt af van de uren van de minst werkende ouder en of uw kind naar de dag- of buitenschoolse opvang gaat.

Bij dagopvang is het maximaal aantal uren 140% x het aantal uren van de minst werkende ouder. 

Bij buitenschoolse opvang is dit  70%. 

 

Voorbeeld dagopvang:

U werkt 24 uur per week en uw partner werkt fulltime.

24 uur x 140% = 33,6 uur.

33,6 uur x 52 weken (1 jaar) : 12 = 145,6 uur per maand. 

In dit geval mag u over maximaal 146 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

 

Voorbeeld buitenschoolse opvang:

U werkt 24 uur per week en uw partner werkt fulltime.

24 uur x 70% = 16,8 uur.

16,8 x 52 weken (1 jaar) : 12 = 72,8 uur per maand.

In dit geval mag u over maximaal 73 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

U kunt de de rekenhulp van Belastingdienst Toeslagen gebruiken om te berekenen over hoeveel uren u per maand kinderopvangtoeslag aan mag vragen.

U kunt op de site van de belastingdienst een proefberekening maken.
U weet dan direct welk bedrag aan kinderopvangtoeslag u kunt aanvragen 

Kinderopvangtoeslag kunt u via  Mijn toeslagen aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. 

Vanaf het moment dat de opvang bij uw gastouder of nanny officieel start, heeft u daarna nog 3 kalendermaanden om kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Bent u later met uw aanvraag? Dan loopt u een deel van uw toeslag mis.

Houdt u er ook rekening mee dat de belastingdienst een aantal weken nodig heeft om uw aanvraag te verwerken. 
Als u aan de gestelde voorwaarde voldoet krijgt u met terugwerkende kracht de kinderopvang terug. Tot die tijd dient u het zelf voor te schieten.