Gastouder worden

Als gastouder vangt u maximaal zes kinderen tegelijk op.
Dit kan bij u zelf thuis of bij de ouder (nanny opvang).
U draagt zorg voor een gebalanceerde dagindeling waarbij veiligheid, een goede sfeer en ontwikkeling uitgangspunten zijn.
Gastouders zijn erg belangrijk voor het gezin. Dat maakt het werk van een gastouder verantwoordelijk maar ook waardevol.

– Werken vanuit huis
– Zelf bepalen met wie u werkt
– Zelf bepalen hoeveel u werkt
– Ruimte voor eigen creativiteit
– Hoge vergoeding voor uw werkzaamheden

Als gastouder dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Hier vindt u deze voorwaarden.
Samen Jezelf informeert u graag middels een persoonlijk gesprek.

1. U neemt contact op met Samen Jezelf. U wordt gekoppeld aan uw eigen bemiddelingsmedewerker die bij u langs komt om u te informeren.

2. U zorgt ervoor dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Uw bemiddelingsmedewerker begeleidt u hierin. 

3. Uw bemiddelingsmedewerker voert samen met u op locatie een risico-inventarisatie uit. 

4. Uw bemiddelingsmedewerker doet de aanvraag voor u bij de gemeente.

5. Uw gemeente laat door de GGD een aanvangscontrole bij u uitvoeren. Aan de hand van deze controle geeft de GGD aan de gemeente het advies om uw locatie wel of niet toe te laten tot het Landelijk Register Kinderopvang. Meestal neemt de gemeente dit advies over.

6. U wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en ontvangt uw persoonlijke LRK-nummer. U kunt nu starten met de opvang.

Als gastouder heeft u minimaal een MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn nodig. 

Hier vindt u een diplomalijst  met diploma’s die volstaan.

Gastouder: het mooiste beroep van de wereld