Samen Jezelf: een samenwerkingsverband tussen gastouders

Samen Jezelf is een coöperatie. Het voert taken van een gastouderbureau uit in opdracht van haar leden (gastouders).

Via ledenvergaderingen en online polls bepalen leden zelf welke koers er gevaren wordt. Voorbeelden hiervan zijn de inhoud van het cursusaanbod,  stem in de selectieprocedure van de bemiddelingsmedewerkers, beleid van uitvoering van de evaluatie, etc. 

 

Samen Jezelf hanteert geen bemiddelingskosten. 

Iedere gastouder ontvangt een starttarief per gezin per maand, dit wordt gefactureerd aan de vraagouder. Dit wordt samen met het uurtarief aan u doorgestort. 

Samen Jezelf voert de kassiersfunctie uit (ouder stort het geld van de factuur van de gastouder naar Samen Jezelf die het op haar beurt weer doorstort aan de gastouder) onder supervisie van de ledenraad. 

De ledenraad wordt vanuit de leden gekozen. Ieder lid kan zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad

De ledenraad ziet tevens toe op de uitgaven. Per kwartaal ontvangen de leden een financieel overzicht van Samen Jezelf. 

De winst die Samen Jezelf maakt wordt verdeeld onder de leden. Mocht de coöperatie verlies maken, dan betekent dit niet dat de gastouders hierin moeten bijdragen.

Op deze manier profiteren leden van een gedegen samenwerking en ontvangen zij het inkomen wat hen toekomt.